3 typiske leder fejl

Forleden kom en leder forbi mig til en coaching session. Efter denne session kom jeg til at tænke over, at denne leders problem var et af de problemer, jeg oftest hjælper med.

Men hvilke tre problemer oplever jeg oftest, at ledere har behov for at bearbejde?
De er her:

1.    Lederen har ikke en identitet som en leder
2.    Lederen har fokus på værktøjer og modeller frem for på medarbejderne
3.    Lederen tænker alt for kortsigtet

1. Lederen har ikke en identitet som en leder:
Jeg oplever ofte, at lederen ikke nogen ledelsesmæssig uddannelse. De bliver forfremmet i deres jobs og de får hurtigt et ledelsesansvar. Men de betragter stadig sig selv som værende tekniker, konsulent, sælger – eller hvad deres uddannelse og jobfunktion havde været inden de pludselig stod med et ledelsesansvar. Hvis det er muligt for lederen at skabe en identitet som leder vil det være meget lettere at kunne give slip på sit gamle fag og den identitet det skabte. Hvis man – kort sagt – har ”styr” på sin identitet vil man samtidig også lettere få styr på sine værdier som leder.

2. Lederen har fokus på værktøjer og modeller frem for på medarbejderne:
Jeg oplever, at alt for mange ledere bliver fanget i hverdagens problemer og løsningerne på disse problemer. Men lederens problemer er enten strukturelle eller personrelaterede. De strukturelle problemer er ofte de nemmeste at løse og lederne vælger derfor tit at bruge energien her. Mens de personrelaterede problemer ofte får lov at ligge tilbage. Uløste.

3. Lederen tænker alt for kortsigtet:
Lad mig give dette eksempel, som slet ikke har noget med ledelse at gøre: Da jeg (for snart mange år siden) var i Civilforsvaret var vi en nat på øvelse. Vi kom frem til en ulykke, og jeg løb naturligvis straks hen til den tilskadekomne, som råbte højest. Det var helt forkert. Jeg skulle naturligvis være løbet hen til en af de personer, som var stille og måske kommet alvorligt til skade. På samme måde kan der i lederens hverdag være små og måske egentlig ret ligegyldige problemer, som alligevel formår at på kalde sig lederens opmærksomhed. I stedet får lederen ikke øje på de mere alvorlige og langsigtede problemer og udfordringer. Fokus bliver for kortsigtet.

Disse tre typiske fejl arbejder vi med i Limbisk Lederskab. Hvis du ikke synes du har energi til selv at læse bogen og arbejde alene med din personlige udvikling, så tag kontakt til mig – jeg gennemfører nemlig også kurser i Limbisk Lederskab eller individuelle sessioner med dig, hvis du foretrækker det.